Bußgeldkatalog

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB-LA/bussgeldkatalog.html